Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 1 grudnia 2023
Imieniny: Blanki, Edmunda i Eligiusza
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica

23.03.2023
Burmistrz Drzewicy na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z 2023r. poz. 28) ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Drzewica.

Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 24.03.2023 r. do 25.04.2023 r. w następujących formach:

1)      zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej  www.drzewica.pl

2)      warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych w dniu 28 marca 2023 r. dla osób zapisanych przez formularz elektroniczny w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, godz. 14:00, z możliwością przeprowadzenia konsultacji on-line dla osób chętnych;

3)      zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Rozwoju Lokalnego i Promocji  tel. 48 375 7983.

Wersja elektroniczna formularza konsultacyjnego dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/UtRRv33wxisZkCBbA

Formularz elektroniczny do zgłoszenia udziału w warsztatach stacjonarnych w dniu 28 marca 2023 roku, godz. 14.00, dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/k2TdF7DovCLjnmXr7

Więcej informacji w załącznikach poniżej.