Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Szkoła Podstawowa w Domasznie

Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Domasznie
im. Stefana Żeromskiego w Domasznie
Domaszno 31
26-340 Drzewica
tel./fax 48 375-80-70
tel. kom. 500 070 533
e-mail:spdomaszno@drzewica.pl

strona internetowa: http://spdomaszno.szkolnastrona.pl/

NIP: 768 183 35 77
REGON: 001145870

Dyrektor - Dorota Zaręba


Historia:

Szkoła Podstawowa w Domasznie rozpoczęła pracę w 1921 roku i liczyła wówczas cztery oddziały. Z powodu braku budynku szkolnego pierwsze lekcje odbywały się w izbach wynajętych u miejscowych gospodarzy. W roku 1924 szkoła czteroklasowa przekształcona została w pełną szkołę podstawową czyli siedmioklasową. Jej kierownikiem został Rajmund Adamowski. Do szkoły uczęszczały dzieci z miejscowości: Domaszno, Żardki, Żdżary, część Kłonnej i Kolonii Kłonnej. Tak było do 1939r.

Po wybuchu II wojny światowej w czasie okupacji szkoła funkcjonowała z przerwami. Po zakończeniu wojny kierowniczką została pani Alina Gulowa. Nauka, tak jak w poprzednich latach odbywała się w wynajętych mieszkaniach. W 1947 r. przydzielono Domasznu barak –budynek szkolny ,który dzięki składkom i czynom społecznym przywieziono z Gdańska. Barak składał się z sześciu pomieszczeń, mieściły się w nim : kuchnia, szatnia, pokój nauczycielski oraz trzy sale lekcyjne, ogrzewany był piecami kaflowymi. W ten sposób szkoła otrzymała swoją pierwszą stałą siedzibę. Powiększyło się wtedy również grono pedagogiczne, zatrudniono pierwszego woźnego. Nadal wynajmowano trzy sale lekcyjne u mieszkańców dla pozostałych klas.

Po pani Gulowej stanowiska kierownicze w szkole kolejno zajmowali: Jerzy Małagocki ( do 1954 roku). Władysław Miedziński ( do 1956roku ). Marian Stępień (do 1962roku). Władysław Dobrodziej ( do1967roku). Stefan Pietrucha ( do 1991roku ). Józefa Piekarska ( do 1997roku ). Marzena Majcherek ( do 2006 roku). Aktualnie funkcję dyrektora sprawuje pani Dorota Zaręba.

W 1964r. powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Domasznie. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i staraniom ówczesnego dyrektora Stefana Pietruchy oraz mieszkańców wsi rozpoczęły się przygotowani do budowy nowej szkoły. Rok szkolny 1971/72 uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Domasznie rozpoczęli jeszcze w starym baraku, ale 27 września 1971 roku rozpoczęto pierwsze wykopy pod budowę. 31 sierpnia 1972 roku nastąpiło wykończenie, a 15 września oddano do użytku nową szkołę. 23 września 1972 roku 250 uczniów przeniosło się do nowego budynku szkolnego. 5 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej, w której wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele władz gminnych, organizacji partyjnych, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Szkoła otrzymała patrona- Stefana Żeromskiego. Każdego roku w rocznicę urodzin pisarza uczniowie poświęcają jeden dzień na przypomnienie jego osoby oraz dokonań i wkładu w rozwój kultury polskiej.

Obecnie w tym jednopiętrowym liczącym 623,57 m2 budynku znajdują się sale dydaktyczne, pokój nauczycielski, sekretariat, biblioteka, sklepik uczniowski, stołówka, kuchnia, szatnia oraz zastępcza sala gimnastyczna. Uczniowie mają do dyspozycji boisko sportowe , a także plac zabaw.

Grono pedagogiczne składa się z 12 osób, a uczy się 63 uczniów w 6 klasach i oddziale przedszkolnym, do którego uczęszczają dzieci 5-cio i 6-letnie. Podczas tegorocznych wakacji dokonano kapitalnego remontu dachu i zainstalowano ogrzewanie geotermalne. Sala humanistyczna została odnowiona i doposażona w sprzęt do projekcji multimedialnych.

Uczniowie czynnie uczestniczą w życiu szkoły. Chętnie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne, historyczne , astronomiczne, języka angielskiego, taneczne, zajęcia rekreacyjno- sportowe, artystyczne, Biorą udział w konkursach różnych szczebli - od szkolnych do wojewódzkich zdobywając nagrody i wyróżnienia. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który pod kierunkiem opiekuna redaguje gazetkę ”Szkolny Szpieg” i prowadzi kronikę szkoły.