Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Nabór i wybory

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy przeprowadzenie naboru kandydatów na radnych Rady Seniorów zarządza Burmistrz.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego naboru do Rady Seniorów zgłoszono 15 spełniających wymogi formalne kandydatów, wszyscy zgłoszeni kandydaci, uzyskują status członka Rady Seniorów.

W przypadku, gdy do Rady Seniorów zgłoszono mniej niż 15 spełniających wymogi formalne kandydatów, Burmistrz wyznacza dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów. Procedura jest powtarzana do czasu zgłoszenia co najmniej 15 spełniających wymogi formalne kandydatów do Rady Seniorów.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Seniorów przekracza limit 15 osób, Burmistrz zarządza wybory do Rady Seniorów. Wybory radnych Rady Seniorów są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne i większościowe. Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) przysługuje wszystkim seniorom zamieszkałym na terenie gminy i miasta Drzewica.  Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz powołuje Komisję Wyborczą liczącą od 5 do 7 członków, w tym przewodniczącego, który będzie nadzorował przebieg procesu wyborczego. Wybranymi na radnych Rady Seniorów zostaje 15 kandydatów, którzy w wyniku przeprowadzonego głosowania otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów Komisja Wyborcza przeprowadza publiczne losowanie w dniu roboczym przypadającym po dniu głosowania.

Burmistrz ustala skład osobowy Rady oraz podaje go do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 3 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów lub daty otrzymania protokołu z głosowania.

Materiały związane z naborem i wyborami do Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy:

I kadencja