Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Wyróżnienia dla gminy

  1. Gmina Drzewica została Laureatem Rankingu w kategorii „NAJLEPSZA GMINA MIEJSKA” przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą.
   Najlepsza Gmina Wiejska
  2. W 2005 roku Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica został wyróżniony w VI edycji ogólnopolskiego konkursu : „Firma na Medal” w kategorii „Inwestor Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych „ za realizację inwestycji sztucznego Toru Kajakarstwa Górskiego w Drzewicy
   Firma na Medal
  3. Dyplom Honorowy I stopnia w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Izby Gospodarczej „Zielony Laur 2005” za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska.
    Zielony laur Statuetka Zielony Laur
  4. W 2006 roku gmina Drzewica została wyróżniona w konkursie „AKTYWNA GMINA”. Konkurs organizowany prze fundację „AKTYWNI” miał na celu popularyzację sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia.

   Aktywna Gmina 

  5. III miejsce w konkursie EKO LIDER 2007 Województwa Łódzkiego- nagroda Fundacji Europa za dbałość o środowisko i propagowanie zachowań pro-ekologicznych.
   Eko Lider 2007
  6. II miejsce w konkursie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” w kategorii gmin Miejsko-wiejskich w roku 2007
   Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości  Statuetka Samorząd Przyjazny Przedsiebiorczosci
  7. W 2008 roku Gmina Drzewica zdobywa statuetkę „EKO-LIDERA” Województwa Łódzkiego za zajęcie III miejsca . Konkurs organizowany przez Fundację Europa miał na celu wyłonienie najlepszych samorządów, które na swoim terenie prowadzą inwestycje edukacyjne, akcje i przedsięwzięcia proekologiczne.
  8. II miejsce dla gminy w konkursie EKO LIDER 2009 Województwa Łódzkiego – nagroda Fundacji Europa za dbałość o środowisko i propagowanie zachowań pro-ekologicznych.
   Eko lider 2009 
  9. II miejsce dla gminy w konkursie EKO LIDER 2010 Województwa Łódzkiego – nagroda Fundacji Europa za dbałość o środowisko i propagowanie zachowań pro-ekologicznych.
   Euro Gmina Eko Lider
  10. W roku 2010 Gmina i Miasto Drzewica w Plebiscycie EURO-GMINA zdobyła statuetkę i tytuł LIDERA EDUKACJI. 
   Euro Gmina
  11. II miejsce dla Gminy i Miasta Drzewica w rankingu „Wspólnoty” w zakresie najniższych wydatków bieżących na administrację.
  12. Tytuł „Inwestora na Medal” i brązowa statuetka „Budowniczego Polskiego Sportu 2011” w ramach XII edycji konkursu organizowanego przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej.
  13. Odznaka Polskiego Związku Niewidomych za „dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość.”
   Odznaka 
  14. Podziękowania Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego dla Pana Janusza Reszelewskiego Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica za pomoc, zaangażowanie i wsparcie przy realizacji XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich 2013

   OOM

  15. Nagroda za zajęcie II miejsca w wojewódzkim etapie konkursu "Przyjazna Wieś" w kategorii infrastruktura techniczna - "Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drzewica".
   Dylpom za zajęcie II miejsca
  16. Nagroda Honorowa Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi w konkursie na Najlepiej Zagospodarowaną  Przestrzeń Publiczną w Województwie Łódzkim w kategorii  Nowa Przestrzeń Publiczna. Nagrodę przyznano za nowatorskie stworzenie atrakcyjnej krajobrazowo przestrzeni publicznej z dużą inwencją i kulturą oraz za kompleksowość oferty o charakterze turystyczno-rekreacyjnym

   TUP  TUP 
    

  17. Srebrny Medal  Polskiego Komitetu Olimpijski dla Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica „Za Zasługi Dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego"

   Srebrny medal  
    

  18. Certyfikat przyznany w 2015 roku Gminie i Miastu Drzewica za dotychczasową działalność samorządu

   Euro-Partner 

  19. Gmina i Miasto Drzewica została laureatem konkursu „Wzorowa Gmina 2016” w kategorii INFRASTRUKTURA. 

  20. Gmina i Miasto Drzewica została laureatem konkursu „Sportowa Gmina 2016”, organizowanego przez Klub Sportowa Polska pod patronatem m.in. Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

    sportowa gmina

  21. „Pasjonat Sportowej Polski” – Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszelewski, został wyróżniony tytułem „Pasjonat Sportowej Polski 2017” za szczególne zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

    

  22. „Laur Społecznego Zaufania” przyznawany za rzetelność oraz najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług, wysoki standard obsługi klienta oraz respektowanie praw konsumenta. 
                         

  23. Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji 2017 za „podejmowanie efektywnych, innowacyjnych, nowatorskich oraz znaczących społecznie działań w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą"

  24. Gmina Drzewica w 2021 r. otrzymała tytuł i certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” oraz wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” w ramach Jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”