Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych
im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych
Radzice Duże 169
26-340 Drzewica
tel./fax 48 375-50-85
tel. kom. 500 070 418
e-mail:spradzice@drzewica.pl

strona internetowa: http://www.spradzice.szkolnastrona.pl/

NIP: 768 183 35 31
REGON: 001145864

Dyrektor - Małgorzata Elżbieta Wawrzyńczak - Pawul


Historia:

Historia Szkoły Podstawowej w Radzicach sięga lat siedemdziesiątych XIX wieku. Znajdowała się ona w Radzicach Małych i przetrwała do 1936 roku. Po II wojnie światowej szkoła została przeniesiona do budynku po zabudowaniach dworskich znajdujących się w Radzicach Dużych. Mieszkańcy jednak starali się o budowę nowej szkoły. W połowie lat sześćdziesiątych, dzięki akcji "1000 szkół na 1000-lecie Polski" i zaangażowaniu miejscowej ludności, rozpoczęto budowę, która trwała dwa lata. Uroczyste otwarcie obecnego budynku szkoły nastąpiło 22 lipca 1965r.. Szkoła przyjęła nazwę Pomnik Tysiąclecia im. Mikołaja Kopernika, a kierownictwo nad nią objął Tadeusz Kalita. Następnie na fotelu dyrektora zasiadali: Stanisław Tomaszewski, Teresa Węzigowska, Andrzej Podgrodzki. Obecnie funkcję tę sprawuje Dorota Królik.

Na przestrzeni lat budynek szkoły został poddany licznym modernizacjom. Dobudowana została sala gimnastyczna, dokonano termoizolacji zewnętrznej elewacji budynku i naprawy pokrycia dachu, wymiany okien, oraz zmieniono ogrzewanie z węglowego na olejowe, a w 2012 roku na geotermalne.
Obok wspomnianej sali gimnastycznej szkoła dysponuje 9 klasami lekcyjnymi, w których uczą się uczniowie w 8 oddziałach (w tym w dwóch przedszkolnych 5 i 6-latkow) oraz salą komputerową i biblioteką.

Jesteśmy szkołą obwodową do której uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Radzice Duże, Radzice Małe, Werówka, Świerczyna, Trzebina, Giełzów.
Opiekę nad uczniami sprawuje 15 nauczycieli (11dyplomowanych, 3 mianowanych i 1 kontraktowy). Nad porządkiem w szkole czuwają etatowo dwie sprzątaczki. Posiłki dla uczniów przygotowują dwie kucharki.
Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Dzieci miejscowe i dowożone pozostające w szkole po lekcjach mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która uczestniczy również w organizowaniu posiłków. Średnio miesięcznie z wyżywienia w szkole korzysta ponad 100 uczniów, w tym około 35 refundowanych przez MOPS.

Warto podkreślić , że świetlica szkolna jest organizatorem spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów, uroczystości szkolnych. Wymienić tu należy coroczne spotkania z twórczynią ludową z Werówki - Panią Halina Miązek, przedstawicielami Komendy Policji i Państwowej Straży Pożarnej z Opoczna.
Szkoła dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich uczniów dlatego od lat odbywają się zajęcia z wychowania komunikacyjnego prowadzone przez instruktora Panią Danutę Biedrowską, efektem czego jest m.in. uzyskanie przez uczniów karty rowerowej. Organizowane są także prelekcje i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez Panią Ewę Korycką, spotkania z pielęgniarką.

W szkole realizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne: przedmiotowe (z języka polskiego, matematyki, przyrody i języka angielskiego, artystyczne (muzyczno – plastyczne), techniczne (komunikacyjne), biblioteczne i sportowe. Dla uczniów mających trudności z nauką prowadzone są zajęcia wyrównawcze.
Placówka utrzymuje stały kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Drzewicy. Zarówno uczniowie jak i rodzice oraz nauczyciele korzystają ze wsparcia pracowników poradni uczestnicząc z prelekcjach, zajęciach warsztatowych, spotkaniach indywidualnych.
Od kilku lat uczniowie przyłączają się do akcji charytatywnych; „Góra Grosza”, „Szkoło Pomóż i Ty”, zbiórce nakrętek plastikowych. Ponadto uczestniczą w „Sprzątaniu Świata”, konkursach, przeglądach artystycznych, zawodach organizowanych na terenie szkoły, gminy i powiatu.
Możemy się poszczycić udziałem w trzech projektach unijnych: Pracownie komputerowe dla szkół, Radosna Szkoła i Indywidualizacja. Dzięki nim szkoła pozyskała nowe pomoce dydaktyczne wzbogacając w ten sposób swoją ofertę dla uczniów.