Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 7 grudnia 2022
Imieniny: Agaty, Dalii i Sobiesława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Ogłoszenia

  1. Konkurs ofert II - Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności 

  2. Oferta realizacji zadania publicznego - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Drzewicy - zaproszenie do zgłaszania uwag

  3. Rozsztrzygnięcie konkursu ofert z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz ratownictwa i ochrony ludności w ramach inicjatywy „Granty Obywatelskie 2022” oraz udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku

  4. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica na lata 2022-2024" w roku szkolnym 2022/2023

  5. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica na lata 2022-2024" w roku szkolnym 2022/2023

  6. Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2022 - II półrocze

  7. Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "DIANA"

  8. Oferta realizacji zadania publicznego - Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy - zaproszenie do składania uwag

  9. Konsultacje Programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023