Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Przedszkole

Przedszkole Samorządowe w DrzewicyPrzedszkole Samorządowe w Drzewicy
ul. Stawowa 58
26-340 Drzewica
tel. 48 375-66-36
tel. kom. 500 070 397
e-mail: przedszkole@drzewica.pl

strona internetowa: www.psdrzewica.szkolnastrona.pl

NIP: 768 183 35 25
REGON: 592154032

Dyrektor - Edyta Kołomańska


Historia

Placówka przedszkola pod nazwą Przedszkole Nr 2 w Drzewicy otworzyła swoje podwoje dla najmłodszych mieszkańców - 01. 09. 1979 roku. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 15. 09. 1979 roku o godz. 11. 30. W uroczystości tej brali udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu, Dyrekcja Kombinatu FNS i NS „Gerlach” w Drzewicy, Naczelnik Gminnego Urzędu, Dyrektorzy Placówek Oświatowych i wielu zaproszonych gości. Dyrektorką, która otrzymała klucze do nowo otwartej placówki była p. Barbara Elżanowska, która pełniła tę funkcję do 1999 roku. Przez wiele lat przedszkole piękniało i przyjmowało nowe oblicze. W miarę potrzeb urządzano nowe sale zajęć dla coraz większej liczby przedszkolaków.
Od 1991 roku - Przedszkole Nr 2 - zmieniło nazwę na Przedszkole Samorządowe w Drzewicy.

W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola uczęszcza 126 wychowanków.

Sale zajęć są odnowione, wyposażone w nowe meble dostosowane do wieku rozwojowego dzieci, jak również w niezbędne pomoce dydaktycznych i atrakcyjne zabawki. Ich bajkowy wystrój daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i pełnej aprobaty. Przedszkole posiada także bogate zbiory strojów, w których dzieci prezentują swoje zdolności artystyczne podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie przedszkola, gminy, powiatu i kraju.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na 3 poziomach wiekowych w 6 grupach:

  • 1 grupa dzieci 2,5-3 – letnich
  • 1 grupa dzieci 3 – letnich
  • 2 grupy dzieci 4 – letnich
  • 2 grupy dzieci 5 – letnich

Rekrutacja do przedszkola odbywa się corocznie  zgodnie z harmonogramem wg Zarządzenia Burmistrza Drzewicy. Za pracę pedagogiczną odpowiada wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna – 14 nauczycielek, w tym dyrektor.

W przedszkolu odbywają się także zajęcia z języka angielskiego oraz religii. Zatrudniony jest także logopeda.

Osoby wspierające pracę nauczycielek :

  • Pracownik administracyjny – 1 osoba
  • Pracownicy kuchni – 3 osoby
  • Konserwator – 1 osoba (1/2 etatu)
  • Woźne – 2 osoby
  • Pomoc nauczyciela– 3 osoba

Dzieci przebywają w przedszkolu od godz. 6. 30 do 16. 30. Czas pobytu, tzw. podstawy programowej od 8.30 – do 13.30 jest bezpłatny. Poza minimum programowym rodzice ponoszą odpłatność 1 zł. za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Dzieci korzystają z pełnego wyżywienia - dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł (śniadanie, II śniadanie , obiad –I i II danie). Za wyżywienie pełną odpłatność ponoszą rodzice.

W szczególnie trudnych sytuacjach rodzinnych pomocą służy i obejmuje swoją opieką Burmistrz Drzewicy oraz MGOPS. .
Wychowankowie przedszkola prezentują zdobyte umiejętności na szeroko pojętym forum, zarówno w środowisku lokalnym jak i na zewnątrz. Panuje tutaj serdeczna, rodzinna atmosfera. Przedszkole Samorządowe w Drzewicy to wzorcowa placówka na terenie gminy Drzewica.

Od 01 marca 2021 r. w budynku przedszkola funkcjonuje żłobek „Wesołe Smyki” prowadzony przez Fundację Edukacji Przedszkolnej we współpracy z Gminą Drzewica.