Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą ogłasza 3 przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę pomieszczeń celem prowadzenia:

1. ogólnodostępnego gabinetu stomatologicznego,

2. gabinetu badania słuchu

3. ogólnodostępnego gabinetu stomatologicznego w ramach umowy z NFZ nr 054440161070010/16

w budynku Przychodni Rejonowej w Drzewicy.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.


Bezpłatne badanie prostaty

Gmina i Miasto Drzewica rozpoczyna kolejną akcję z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Po projekcie dotyczącym wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowanym do uczennic klas I gimnazjum, który będzie kontynuowany przez najbliższe 3 lata, tym razem będą to bezpłatne badania lekarskie w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn (prostaty).

W Polsce umieralność z powodu nowotworów wciąż należy do najwyższych na świecie. Nowotwory są u nas przyczyną 1/4 wszystkich zgonów wśród mężczyzn i prawie połowy wśród kobiet. Z każdym kolejnym rokiem rak atakuje coraz młodszych ludzi, którzy powinni nabrać jak najwcześniej nawyku przeprowadzania regularnych badań profilaktycznych.

Badanie ogólne, w tym pomiar ciśnienia, ustalenie poziomu BMI i badanie per rectum wykonywane będą w przychodniach w Drzewicy, Jelni i Radzicach Dużych. Zostaną nimi objęci mężczyźni w przedziale wiekowym 50-69 lat. Aby skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych trzeba być mieszkańcem Gminy i Miasta Drzewica. Nie są konieczne żadne formalności. Wystarczy będzie się zgłosić z dowodem osobistym w podanym terminie do jednej z trzech wymienionych przychodni.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z badań, tym bardziej, że bez kłopotów, konieczności uzyskania skierowań można nabrać pewności co do stanu zdrowia, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjąć natychmiastowe leczenie.

 

Terminy i miejsce badań:

29 września (poniedziałek)                           godz. 14 – 17     Przychodnia Rodzinna DOM-MED w Jelni

30 września (wtorek)                                    godz. 15  - 18     Przychodnia Rejonowa w Drzewicy

1 października (środa)                                  godz.   8 – 13     Przychodnia Rodzinna DOM-MED w Jelni

3 października (piątek)                                 godz. 12 – 15     Przychodnia w Radzicach Dużych

7 października (wtorek)                                godz. 15 – 18     Przychodnia Rejonowa w Drzewicy


Badanie prostata
Baner HPV

Gmina i Miasto Drzewica opracowała i wdrożyła „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Drzewica na lata 2013-2016”. Pierwsze szczepienia dziewcząt wykonane zostały w grudniu 2013 roku. Realizatorem programu została Medycyna Rodzinna Wójcik spółka jawna.

Ochrona dziewcząt przed wirusem HPV

Gmina już w marcu 2013 roku rozpoczęła długofalową akcję informacyjno-profilaktyczną, której celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy. W ramach tej inicjatywy przewidziane są spotkania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat.
Uczennice klas pierwszych gimnazjum będą otrzymywać szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka (HPV - Human Papilloma Virus) w trzech dawkach według schematu: pierwsza dawka - druga dawka po 2 miesiącach od pierwszej (nie wcześniej niż po upływie miesiąca) - trzecia dawka po 6 miesiącach (nie wcześniej niż po 3 miesiącach od drugiej). Wcześniej zgodę na to muszą wyrazić rodzice/opiekunowie prawni gimnazjalistek.
Środki finansowe na rozpoczęcie akcji zostały zabezpieczone w budżecie gminy. Jeśli będzie zainteresowanie ze strony rodziców Gmina gotowa jest realizować program corocznie.
Podstawę tych działań stanowi opracowany przez UGiM program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Drzewica na lata 2013-2016. Dokument uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. W listopadzie ogłoszony będzie konkurs ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Opis problemu zdrowotnego
Rak szyjki macicy to druga najczęstsza przyczyna onkologiczna zgonów kobiet. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku notuje się w Polsce około 13 nowych przypadków tej choroby na 100 tysięcy kobiet. Wskaźnik śmiertelności wynosi około 7 przypadków na 100 tysięcy.
W naszym kraju z powodu raka szyjki macicy umiera rocznie od około 1700 do 1900 kobiet, czyli dziennie średnio 5. W 2009 roku w województwie łódzkim na ten nowotwór zmarło 131 kobiet.
Udowodniono, ze czynnikiem wywołującym raka szyjki macicy jest ludzki wirus brodawczaka. Wyróżnia się ponad 100 typów wirusa HPV, które po dostaniu się do organizmu człowieka, w większości nie wywołują objawów chorobowych, dzięki naturalnej odpowiedzi immunologicznej. Śmiertelnie są jednak szczególnie typy 16. i 18. oraz 31. i 45. wirusa. Dwa pierwsze typy odpowiadają za ok.70% zachorowań a pozostałe za ok. 10%.
Czynnikami zwiększającymi ryzyko zakażania są: ryzykowne zachowania seksualne (wczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego, duża liczba partnerów, niski poziom higieny intymnej), długotrwała antykoncepcja hormonalna, palenie tytoniu oraz duża liczba przebytych porodów.
Dlatego tak ważne są działania edukacyjne oraz profilaktyka pierwotna a więc szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Prowadzone od kilku lat badania wskazują na ograniczenie liczby zakażeń po zastosowaniu szczepionki.
W Unii Europejskiej zarejestrowane i dopuszczone do obrotu są obecnie dwa rodzaje szczepionek: czterowalentna (przeciwko zakażeniom HPV typami: 6., 11., 16., 18.) i dwuwalentna (przeciwko zakażeniom HPV typami 16. i 18.).

Cele programu
Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (typu 16. i 18.) w populacji 13-letnich dziewcząt, uczennic klas pierwszych gimnazjum, mieszkanek gminy Drzewica.

Adresaci
W 2013 roku szczepienia będą skierowane do dziewcząt z rocznika 2000 (około 60 osób), natomiast akcja edukacyjna obejmie wszystkie dzieci z danego rocznika (ok. 120 uczniów z rocznika 2000, 110 z rocznika 2001, 105 z rocznika 2002) oraz ich rodziców i opiekunów. W kolejnym roku szczepionki otrzymają uczennice z następnego rocznika itd.
Uczestniczki zostaną zaproszone do programu poprzez podmioty lecznicze, wyłonione w drodze konkursu ofert.

Etapy programu

  • Wybór realizatora programu w drodze otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez burmistrza.
  • Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca profilaktyki zakażeń HPV w dostępnych formach (prelekcji ekspertów, rozprowadzania materiałów poglądowych przedstawiających dane z zakresu epidemiologii chorób nowotworowych, informowania o źródłach wiedzy objętej prowadzoną edukacją zdrowotną).
  • Kwalifikacja dziewcząt do szczepień ochronnych poprzez badania lekarskie.
  • Szczepienia zgodnie z procedurami medycznymi tj. 3 dawki w cyklu 0-2-6 miesięcy. Wybór szczepionki będzie dokonany przez realizatorów programu na podstawie opinii lekarza specjalisty (konsultanta w zakresie szczepień) według najnowszej wiedzy medycznej, wskazań rejestracyjnych i charakterystyki produktu

Koszty
Środki na realizację programu w całości pochodzą z budżetu gminy. Koszty obejmą zakup szczepionek, opłacenie usługi zaszczepienia dziecka, przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej oraz rozliczenie i monitorowanie programu.

Okres realizacji
Wrzesień 2013 – czerwiec 2016.

Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016Zaszczep w sobie chęc szczepienia

Komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zaszczep w sobie chęć szczepienia! - pod takim hasłem rusza akcja informacyjna mająca na celu promocję szczepień ochronnych. Tym razem pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z działaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na szczepienia ochronne.

Akcja została przygotowana z myslą wzmocnenie i utrzymania zaufania publicznego do szczepien ochronnych i stanowi istotny element działań w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych.

Co jest celem akcji informacyjnej?

Celem akcji informacyjnej jest zwiększenie zaufania społeczeństwa do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych. A także podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa i wskazanie korzyści wynikające z zastosowania tej formy zapobiegania niektórym chorobom zakaźnym. 

Do kogo skierowana jest akcja informacyjna?

Adresatami akcji informacyjnej są wszyscy zainteresowani tematyką szczepień ochronnych, w szczególności zaś kierowana  jest do rodziców i opiekunów dzieci oraz środowiska medycznego /lekarzy, pielęgniarek/.

Pełną informację o akcji otrzymasz na stronie >> www.szczepienia.gis.gov.pl