Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 14 sierpnia 2022
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana i Selmy
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Zdalne obrady Rady Miejskiej w Drzewicy

17.04.2020
W piątek, 17 kwietnia 2020 roku odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady po raz pierwszy zostały przeprowadzone zdalnie.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącą Rady Dorotę Wiktorowicz, zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu  z poprzedniej sesji głos zabrał Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres 18 marca – 17 kwietnia. Jak zawsze, przedstawił m.in. raport inwestycyjny:

Przetargi

  • 3 kwietnia ogłoszono przetarg na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Drzewicy - ulica Szkolna”. Termin składania ofert upływa 20 kwietnia o godz. 9.30.

Zapytania ofertowe

  • 24 marca przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu obrębu Zakościele”. W wyznaczonym terminie złożono 11 ofert.

Cena oferty najdroższej:  41.451,00 zł. Cena oferty najtańszej: 12.300,00 zł. Termin realizacji: 31 października 2020 r. Wykonawca: Karolina Rzeczulska - Pracownia Projektowa z Wrocławia.

  • 9 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na „Malowanie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Drzewica”. Termin składania ofert: 27 kwietnia.

 

Zawarto umowy

  • 25 marca zawarto umowę na „Przebudowę drogi gminnej 
    w miejscowości Brzustowiec – etap II”.
    Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy DUKT z Włoszczowy. Wartość umowy: 174.614,37 zł. Termin realizacji: 29 maja 2020 r.
  • 1 kwietnia zawarto umowę na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu obrębu Zakościele”. Wykonawca: Karolina Rzeczulska - Pracownia Projektowa z Wrocławia. Wartość umowy: 12.300,00 zł Termin realizacji: 31 października 2020 r.

Wstrzymany konkurs

20 marca zakończył się nabór wniosków w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii na realizację projektu polegającego na montażu urządzeń OZE (instalacja fotowoltaiczna, instalacja kolektorów słonecznych, montaż kotła na biomasę). Złożono prawie 400 wniosków  z terenu Gminy Drzewica.

24 marca Marszałek Województwa Łódzkiego podjął decyzję o wstrzymaniu ogłoszenia konkursu z powodu stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi przeciwdziałać i łagodzić skutki pandemii.

 

Prace na DW 728

Trwają roboty budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej  nr 728. Wykonywane są prace drogowe, brukarskie, instalacyjne w Drzewicy i Brzustowcu, rozpoczęto także budowę ronda.

14 kwietnia wprowadzono nową organizacje ruchu. Na ulicy Kolejowej ruch zostanie przeniesiony na nowo wybudowany pas pomiędzy stadionem a stacją benzynową. Wyłączona z ruchu zostanie ulica Cmentarna. W Brzustowcu ruch przeniesiony zastanie na nowo wybudowany pas.

Planowany termin zakończenia zadania: 15 listopada 2020 r.

Po sprawozdaniu międzysesyjnym Burmistrz przedstawił obszerną informację dotyczącą aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Drzewica, a także działań podjętych przez gminny samorząd w celu minimalizacji rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV.2.

W bloku głosowań radni przyjęli cztery uchwały w sprawach: * wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020–2024 * zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020 * przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzustowcu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jelni oraz Szkoły Filialnej w Krzczonowie * przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Drzewica.

Sesję zakończyły wolne wnioski i sprawy różne, podczas których tematem numer jeden ponownie była walka z koronawirusem.

Informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy również do obejrzenia sesji on-line pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=kwaefSS6cGU