Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Zasady właściwej segregacji odpadów w Gminie Drzewica

16.02.2024
Urząd Miejski w Drzewicy informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021r., poz. 906) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzewica (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023r. poz. 3402) obowiązkiem każdego Mieszkańca Gminy Drzewica jest segregowanie odpadów komunalnych.

Skuteczność prawidłowego segregowania odpadów zależy przede wszystkim od Mieszkańców. Właściwa segregacja odpadów ,,u źródła”, czyli w domach i na posesjach to podstawowy warunek dbałości o środowisko naturalne oraz przejaw wysokiej świadomości ekologicznej.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu właściwych zasad segregowania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości przez firmę wywozową:

Do pojemników lub worków żółtych przeznaczonych na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE należy wrzucać:

 • odpady z metali (puszki po konserwach, napojach i sokach, kapsle i zakrętki),
 • worki, reklamówki, plastikowe torby
 • butelki plastikowe po napojach najlepiej zgniecione i bez nakrętek
 • plastikowe nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych)
 • plastikowe opakowania, pojemniki, kubki
 • kartony po sokach, mleku zaliczane jako opakowania wielomateriałowe
 • opakowania bez zawartości po środkach czystości takich jak np. proszek i kosmetykach
 • odpady z metali stalowych oraz nieżelaznych (zakrętki, kapsle, puszki po konserwach
   i napojach)

NIE należy wrzucać: plastikowych zabawek, opakowań po lekach, puszek i wszelkich opakowań po farbach, chemikaliach, oleju samochodowym, artykułów z tworzyw sztucznych połączonych
z innymi materiałami.

Do pojemników lub worków niebieskich przeznaczonych na PAPIER należy wrzucać:

 • opakowania z papieru i tektury (także falistej),
 • katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

NIE należy wrzucać: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.

Do pojemników lub worków zielonych przeznaczonych na SZKŁO należy wrzucać:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE należy wrzucać: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła żaroodpornego i szkła okularowego, luster, szyb okiennych i zbrojonych, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, termometrów
i strzykawek.

Do pojemników lub worków brązowych przeznaczonych na BIOODPADY należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

NIE należy wrzucać: kości, ości, mięsa i innych pochodzenia zwierzęcego, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych
i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Dobrą praktyką jest zagospodarowanie bioodpadów w kompostowniku, które niesie ze sobą wiele korzyści. Kompostowanie bioodpadów to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Do pojemników lub worków czarnych z ODPADAMI NIESEGREGOWANYMI (zmieszanymi) KOMUNALNYMI należy wrzucać wszystko, czego nie udało się wyselekcjonować np.:

 • brudny, mokry i zatłuszczony papier
 • artykuły higieniczne, waciki i pampersy
 • niedopałki papierosów
 • szkło stołowe, porcelana, ceramika, kryształy oraz szkło, które uległo stłuczeniu
 • worki z odkurzacza
 • wieczka po jogurtach
 • popiół z palenisk domowych

Nie należy wrzucać: odpadów, które obowiązkowo należy segregować, (czyli: tworzyw sztucznych, metali, papieru, szkła, bioodpadów, w tym kuchennych pochodzenia roślinnego), puszek
i pojemników po farbach i lakierach, świetlówek, baterii i akumulatorów, leków i chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego.

Właściwa segregacja odpadów ,,u źródła” pozwoli Gminie Drzewica uzyskać odpowiednie, wymagane ustawowo poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i uniknąć ewentualnych kar finansowych oraz podwyższania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.