Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

27.08.2021Dnia 31 sierpnia 2021 roku ( tj. wtorek ) o godz. 10.00 odbędzie się  XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.   

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji z 01.07.2021 i 19.08.2021 r.
 4. Informacja Burmistrza z dzialalności międzysesyjnej (od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2021-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/244/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania ,,Strategii Rozwoju Gminy Drzewica na lata 2021-2027", w tym trybu konsultacji, o których mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Polskich Olimpijczyków w Drzewicy poprzez zmianę adresu z ul. Stanisława Staszica 7, 26 340 Drzewica na adres ul.Szkolna 18, 26 340 Drzewica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drzewica na rok szkolny 2021-2022.
 11. Wolne wnioski, sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.