Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 23 lutego 2020
Imieniny: Damiana, Romana i Romany
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XXXIV Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

20.12.2017
Dnia 28 grudnia 2017 roku (tj. czwartek ) o godz. 10.00 odbędzie się XXXIV SESJA RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków , interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2017-2020.
 8. Zapoznanie Rady z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Łodzi:
  a) w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy na 2018 rok,
  b) w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2018-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018. 
 12. Zaopiniowanie planów pracy komisji na I półrocze 2018 roku.
 13. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.