Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 27 lutego 2020
Imieniny: Gagrieli, Liwii i Leonarda
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XXXIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

29.11.2017
29 listopada 2017 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszelewski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie od 6 do 29 listopada. Najważniejsze wiadomości dotyczyły:

 • ogłoszono zapytania ofertowe na Unieszkodliwienie odpadów azbestowych od mieszkańców Gminy Drzewica oraz Przeprowadzenie konserwacji i utrzymanie sprawności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Drzewica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Termin składania ofert związanych z unieszkodliwianiem odpadów mija 30 listopada, natomiast oferty w związku z konserwacją oświetlenia przyjmowane będą do 7 grudnia 2017 r.
 • zawarto umowy na: Przebudowę drogi w miejscowości Domaszno, budowę chodnika wraz ze zjazdami na ul. Szkolnej w Drzewicy oraz Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Drzewica w okresie zimowym 2017/2018,
 • w trakcie realizacji natomiast inwestycje realizowane są w Jelni, Radzicach Małych, Żardkach oraz Domasznie. Wszystkie dotyczą przebudowy dróg gminnych,
 • o pozostałych informacjach możecie Państwo przeczytać na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.

Następnie podjęto uchwały. Najważniejsza podczas tej sesji Uchwała dotyczyła zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzewica w ramach pomocy de minimis. Pozostałe podjęto w sprawie:

 • zmian w budżecie,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Drzewica na 2018 rok,
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Drzewicy na 2018 rok,
 • uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Drzewica w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach w ośmioletnia Szkolę Podstawową w Idzikowicach. Takie same uchwały podjęto dla przekształcenia Szkół Podstawowych w Radzicach Dużych, Brzustowcu, Domasznie i Drzewicy,
 • stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy.