Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 30 marca 2023
Imieniny: Amelii, Dobromira i Leonarda
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

25.03.2021
W środę, 24 marca 2021 r. odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Z powodu stanu pandemii po raz kolejny została przeprowadzona zdalnie. Radni przyjęli jednogłośnie osiem uchwał, m.in. dokonując zmian w tegorocznym budżecie Gminy wprowadzili do planu inwestycyjnego szereg nowych zadań.

Pierwsza część obrad upłynęła pod znakiem informacji Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego z działalności międzysesyjnej. Jak zawsze integralną sprawozdania był raport inwestycyjny. W okresie od 29 stycznia do 24 marca 2021 r.:

Przeprowadzono zapytania ofertowe

  • 2 lutego 2021 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji dla potrzeb przebudowy drogi:

Brzustowiec – Górki (regulacja stanu prawnego)

W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej: 53.750,00 zł. Cena oferty najtańszej: 23.001,00 zł. Wykonawca: Firma Usługowa MS Materek Szymon, Przysucha.

Krzczonów – droga do szkoły

W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej: 45.000,00 zł. Cena oferty najtańszej: 6.088,50 zł. Wykonawca: Firma Usługowa MS Materek Szymon, Przysucha.

  • 3 lutego 2021 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji dla potrzeb rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej:

Dąbrówka (koło magazynów)

W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert. Cena oferty najdroższej: 28.694,98 zł. Cena oferty najtańszej: 4.920,00 zł. Wykonawca: SANMAT Mateusz Koziarski, Koluszki.

Idzikowice (wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Libiszowa)

W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert. Cena oferty najdroższej: 31.696,18 zł. Cena oferty najtańszej: 6.150,00 zł. Wykonawca: SANMAT Mateusz Koziarski, Koluszki.

  • 3 lutego 2021 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji dla potrzeb rozbudowy linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w Trzebinie

W wyznaczonym terminie złożono 8 ofert. Cena oferty najdroższej: 10.086,00 zł. Cena oferty najtańszej:  4.674,00 zł. Wykonawca: PELDOM Grójec.

  • 22 lutego 2021 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Termomodernizacja budynku Domek Wędkarza”.

W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najdroższej: 28.290,00 zł. Cena oferty najtańszej: 12.177,00 zł. Wykonawca: Prosta Projekt z Chmielnika.

  • 5 marca 2021 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej”.

W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. Cena oferty najdroższej: 106.000,00 zł. Cena oferty najtańszej: 14.500,00 zł. Zamawiający unieważnił postępowanie, dwie oferty najtańsze (za 14.500,00 zł i 47.500,00 zł) nie spełniały warunków, następna oferta w kolejności (96.000,00 zł) jest naszym zdaniem za droga, w związku z tym powtórzymy zapytanie.

  • 8 marca 2021 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i ulic na terenie gminy Drzewica.

W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najdroższej: 98,40 zł/m2. Cena oferty najtańszej: 84,87 zł/m2. Wykonawca: KANDROG Zbigniew Michalczyk, Skrzyńsko. W roku ubiegłym remonty wykonywano za 93,48 zł/m2.

 

Zawarto umowę

9 lutego zawarto umowę na Budowę budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej.

Wykonawca : Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice. Wartość kontraktu: 2.270.000,01 zł (dofinansowanie RPO). Termin realizacji: do 30 listopada 2022 r.

 

Zadania w realizacji

Trwa remont budynku dawnego Gimnazjum w Drzewicy, wykonywane są roboty instalacyjne i budowlane.

Wykonawca zadania „Termomodernizacja Domku Wędkarza” pracuje nad koncepcją – termin opracowania koncepcji do końca marca.

 

Dotacja na fotowoltaikę

24 lutego WFOŚiGW w Łodzi podjął uchwałę o przyznaniu dotacji w wysokości 845.944,00 zł Gminie Drzewica na realizację zadania  „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Drzewica” (szkoły, przedszkole i WTZ). Całkowita wartość zadania objętego wnioskiem: 1.057.431,00 zł.

 

Po informacji Burmistrza ruszył blok głosowań. Radni przyjęli osiem uchwał – wszystkie jednogłośnie – w sprawach:

* zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2021;

* przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2021 roku;

* zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy na rok 2021;

* wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

* wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu – nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

* uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzewica w latach  2021 – 2026”

* przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok na terenie Gminy  Drzewica.

* określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku  mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Sesję zakończyły wolne wnioski i sprawy różne.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.