Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 30 marca 2023
Imieniny: Amelii, Dobromira i Leonarda
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

22.03.2021
Dnia 24 marca 2021 roku (tj.środa) o godz. 10.00  odbędzie się XXXI  SESJA RADY  MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać się będą zdalnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy na rok 2021.
 8. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu – nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzewica w latach  2021 - 2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok na terenie Gminy  Drzewica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Drzewicy za 2020 rok.
 15. Wolne wnioski, sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad sesji.