Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 23 lutego 2020
Imieniny: Damiana, Romana i Romany
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XXX Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

31.08.2017
30 sierpnia odbyła się XXX Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Ze względu na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy, sesja odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. XXX sesja rozpoczęła się od miłego akcentu przekazania aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzustowcu Pani Agnieszce Wrzosek na okres od 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2022r. Po wręczeniu na ręce pani Dyrektor gratulacji oraz kwiatów Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica – Janusz Reszelewski, przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Następnie podjęto niżej wymienione uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu
  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2017-2020
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Drzewica przy ul. Sosnowej
  • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Giełzów
  • w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 107071 E
  • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu na zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzie Małe i drogi powiatowej Nr 3111 E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże. Etap IV odcinek Brzuza – Radzice Małe”
  • w sprawie zmiany nazwy ulicy w Drzewicy