Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 26 lutego 2020
Imieniny: Bogumiła, Eweliny i Mirosława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XXX Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

22.08.2017
Dnia 30 sierpnia 2017 r. ( tj. środa) o godz. 10.00 odbędzie się XXX SESJA RADY  GMINY I MIASTA  W  DRZEWICY.

Obrady odbywać  się  będą  w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy (I piętro), ul. Stawowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2017-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Drzewica przy ul. Sosnowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Giełzów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 107071 E.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej.
 14. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad sesji.