Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 30 marca 2023
Imieniny: Amelii, Dobromira i Leonarda
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

24.12.2020
Dnia 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00  odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy.

Obrady odbywać się będą zdalnie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Drzewica na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2025.
 10. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Drzewicy na 2021 rok.
 11. Wolne wnioski, sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.