Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 5 lipca 2022
Imieniny: Antoniego, Bartłomieja i Karoliny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

08.12.2020
We wtorek, 8 grudnia 2020 roku odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Ze względu na stan panującej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po raz kolejny została przeprowadzona zdalnie. Efektem posiedzenia jest sześć jednogłośnie przyjętych uchwał.  Jedna z nich dotyczy wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Drzewica.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Dorotę Wiktorowicz, przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji głos zabrał Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, który złożył informację z działalności międzysesyjnej. Jej integralną częścią był raport inwestycyjny za okres od 29 października do 8 grudnia 2020 r.:

Ogłoszono przetarg

W dniu 2 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w pierwszym półroczu roku 2021”. Termin składania ofert: 9 grudnia 2020 r.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe

W dniu 27 listopada 2020 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na konserwację i utrzymanie sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Drzewica. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena oferty brutto: stawka miesięczna od 1 punktu świetlnego: 3,44 zł (tak jak w roku 2020), stawka miesięczna od 1 punktu sterowania: 9,84 zł  (tak jak w roku 2020). Wykonawca: Zakład robót Elektrycznych Edward Ziębicki z Brzustowca.

Zakończone i realizowane zadania

- Zakończono roboty drogowe związane z remontem drogi gminnej ul. Miłej w Drzewicy.

- Zamontowano elementy placu zabaw w Dąbrówce oraz elementy siłowni zewnętrznych w Świerczynie i Zakościelu.

- Odebrano wybudowaną linię oświetlenia drogowego w Idzikowicach.

- Wymieniono oprawy oświetleniowe na ścieżce pieszo-rowerowej przy zalewie.

- Prowadzone są roboty budowlane związane z remontem budynku dawnego gimnazjum.

- Trwa budowa oświetlenia w Strzyżowie.

- Trwają ostatnie prace budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej  nr 728.

 

W dalszej części obrad Rada Miejska przyjęła sześć uchwał w sprawach:

- wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020- 2026;

- zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020;

- zmiany uchwały Nr XXIII/181/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu;

- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

- wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Drzewica;

- uchwalenia „Programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok”.

W ostatniej części posiedzenia radni wysunęli wolne wnioski i podjęli sprawy różne. Dodajmy, że w bieżącym roku wezmą udział jeszcze w dwóch sesjach Rady Miejskiej w Drzewicy. Obrady planowane są na 21 i 30 grudnia.

Obszerne informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy również do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.