Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 7 lipca 2022
Imieniny: Estery, Kiry i Rudolfa
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

01.12.2020
Dnia 08 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00  odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy.

Obrady odbywać się będą zdalnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji.
 4. nformacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020- 2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/181/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Drzewica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 11. Wolne wnioski, spawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.