Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 maja 2021
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja i Małgorzaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

27.08.2020
W czwartek, 27 sierpnia 2020 roku odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Brak zakażeń koronawirusem na terenie Gminy Drzewica pozwolił, by obrady miały miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy. Posiedzenie przebiegało z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Dorotę Wiktorowicz, przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołu  z poprzedniej sesji głos zabrał Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, który złożył obszerną informację z działalności międzysesyjnej. Jej integralną częścią był raport inwestycyjny za okres od 25 czerwca do 27 sierpnia 2020 r.:

Przeprowadzono przetargi

 • W dniu 14 lipca 2020 r. przeprowadzono przetarg na „Przebudowę drogi  na ulicy Miłej w Drzewicy”. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najdroższej: 804.936,16 zł. Cena oferty najtańszej: 764.054,37 zł. Termin realizacji: 30.10.2020 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o., Pawłów 100, 27-225 Pawłów.
 • W dniu 14 lipca 2020 r. przeprowadzono przetarg na „Remont drogi gminnej - ulicy Fabrycznej w Drzewicy”. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. Cena oferty najdroższej: 315.086,89 zł. Cena oferty najtańszej: 271.143,78 zł. Termin realizacji: 16.10.2020 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów.
 • W dniu 20 lipca 2020 r. przeprowadzono przetarg na „Remont drogi gminnej  w miejscowości Radzice Duże (Przydziałki)”. W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert. Cena oferty  najdroższej: 298.013,59 zł. Cena oferty najtańszej: 237.842,03 zł. Termin realizacji: 16.10.2020 r. Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., 29-100 Włoszczowa, ul. Przedborska 84.

Przeprowadzono zapytania ofertowe

 • W dniu 10 lipca 2020 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Adaptację pomieszczenia biblioteki w szkole w Brzustowcu dla potrzeb dydaktycznych”. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena oferty: 20.000,00 zł. Termin realizacji: 22 sierpnia 2020 r. Wykonawca: Firma Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Witoń, Giełzów 15.
 • W dniu 10 lipca 2020 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1. Budowa  linii elektroenergetycznej oświetlania drogowego w m. Zakościele.

W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej: 10.824,00 zł. Cena oferty najtańszej: 4.428,00 zł. Termin realizacji: 30 listopada 2020 r. Wykonawca: PELDOM Sp. z o., 05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3.

Zadanie 2. Budowa  linii elektroenergetycznej oświetlania drogowego w m. Radzice Duże.

W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej: 9.102,00 zł. Cena oferty najtańszej: 4.120,00 zł. Termin realizacji: 28 sierpnia 2020 r. Wykonawca: PELDOM Sp. z o.o.,05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3.

 • W dniu 17 lipca 2020 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Remont świetlicy w szkole podstawowej w Radzicach.” W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najdroższej: 119.300,00 zł. Cena oferty najtańszej: 79.741,39 zł. Termin realizacji: 28 sierpnia 2020 r. Wykonawca: RAM-POL-BUD Andrzej Szyszkowski, Bielicha k/Radomia.
 • W dniu 18 sierpnia 2020 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Dostawę pomocy dydaktycznych, montaż, uruchomienie i przeszkolenie techniczne użytkowników – szkół podstawowych na terenie Gminy Drzewica.” W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej: 68.217,78 zł. Cena oferty najtańszej: 53.874,00 zł. Termin realizacji: 30 września 2020 r. Wykonawca: Nordweco Sp. z o.o. Szczecin.

Ogłoszono zapytanie ofertowe

 • W dniu 14 sierpnia 2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021. Termin składania ofert: 28 sierpnia 2020 r. Termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r.
 • W dniu 18 sierpnia 2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Idzikowicach”. Termin składania ofert: 27 sierpnia 2020 r. Termin realizacji: 14 listopada 2020 r.

Zawarto umowę

 • W dniu 17 lipca zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO województwa łódzkiego na termomodernizację budynku „Domek Wędkarza”. Całkowita wartość projektu 831.025,53 zł, dofinansowanie:  497.925,02 zł. Termin realizacji: grudzień 2021 r.

Odebrano zadanie

 • W dniu 14 sierpnia odebrano zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka.

Inwestycje w trakcie

 • Trwają roboty drogowe związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Radzice Duże (Przydziałki).
 • Prowadzone są roboty budowlane związane z remontem budynku dawnego Gimnazjum.
 • Trwają roboty budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 728, wykonywane są roboty drogowe, brukarskie, instalacyjne w Drzewicy i Brzustowcu. Planowany termin zakończenia zadania: 15.11.2020 r.

Budowa sieci gazowej

 • W dniu 31 sierpnia 2020 r. rozpocznie się budowa sieci gazowej  - I etap: ul. Stawowa do Placu Kościuszki i ulica Staszica od Stawowej do Braci Kobylańskich.

 

W dalszej części obrad Rada przyjęła sześć uchwał w sprawach:

- wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020- 2024;

- zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020;

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu

- przyjęcia ,,Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica”;

- zmiany organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Jelni (Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Brzustowcu);

- zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica, uchwalonym uchwała Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXXVIII/292/2018 w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Sesję zakończyły wolne wnioski i sprawy różne.

 

Obszerne informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

 

Zapraszamy również do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube pod adresem:   https://www.youtube.com/watchv=WR5xLd7MR0U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xYL86_9kvmwcUiQ8f9NfPgApPIrK3CuCwDHySpRi_l90R0lCQaeDMn2s