Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 maja 2021
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja i Małgorzaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

26.08.2020
Dnia 27 sierpnia 2020 roku ( tj. czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy.             

Obrady odbywać  się  będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020- 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica.”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Jelni (Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Brzustowcu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica, uchwalonym uchwała Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXXVIII/292/2018 w dniu 19 kwietnia 2018 r.
 11. Wolne wnioski, sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.