Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 6 kwietnia 2020
Imieniny: Ady, Celestyny i Ireneusza
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

17.02.2020
Dnia 19 lutego 2020 roku ( tj. środa ) o godz. 10.00 odbędzie się  XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY. 

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu obrębu Zakościele.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Drzewica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu ,,CUŚ” – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/2017 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzustowcu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Krzczonowie i Szkoły Filialnej w Jelni.
 15. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej za 2019 rok.
 16. Wolne wnioski, sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.