Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 10 sierpnia 2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XVII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

24.01.2020
W czwartek, 23 stycznia odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Najważniejsza informacja z posiedzenia to uchwalenie budżetu Gminy Drzewica na 2020 r.

Pierwsza część posiedzenia należała do Burmistrza, którzy złożył obszerną informację z działalności międzysesyjnej, prezentując m.in.  raport inwestycyjny za okres 14 listopada – 30 grudnia 2019 roku:

Zawarto umowę:

  • Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w pierwszym półroczu roku 2020.

Przeprowadzono nabór deklaracji

            W celu udziału w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Gospodarka niskoemisyjna, działanie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W wyznaczonym terminie złożono 120 deklaracji na wymianę starych kotłów węglowych na gazowe i peletowe. W poprzednim naborze w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi wymieniliśmy 159 kotłów.

W dalszej części sesji radni przyjęli uchwały w sprawach:

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzewica  na rok 2020.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Drzewica na 2020 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

- Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu obejmującego fragmenty obrębów Drzewica, Dąbrówka, Werówka i Strzyżów.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica.

- Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok.

- Przedstawienie sprawozdania z przebiegu wyborów oraz informacja o wynikach głosowania  do Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Drzewicy.

 

Obszerne informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy również do obejrzenia sesji on-line