Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Bernarda, Biruty i Erwina
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XVI Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

22.03.2016

Dnia 31 marca 2016 roku ( tj. czwartek ) o godz. 10.00 odbędzie się  XVI SESJA RADY  GMINY I MIASTA  W  DRZEWICY.                  

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2016-2020.
 8. Podjecie uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową  nr3111E w miejscowości Radzice Duże, dotyczącego przebudowy drogi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Drzewica przyjętym Uchwałą nr XIII/107/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 31 grudnia 2015 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drzewicy.
 11. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad sesji.