Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 27 września 2020
Imieniny: Damiana, Mirabeli i Wincentego
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

15.11.2019
W czwartek, 14 listopada odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej  w Drzewicy. Najważniejsze decyzje posiedzenia dotyczyły ustalenia wysokości podatków lokalnych na 2020 rok. 

W pierwszej części obrad informację z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Janusz Reszelewski, który przedstawił m.in. raport inwestycyjny za okres 30 października – 14 listopada 2019 roku:

Zapytania ofertowe

 • 12 listopada przeprowadzono zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw na Skale (Budżet Obywatelski Drzewicy). Złożono 7 ofert. Cena najtańszej:  66.715,20 zł, cena najdroższej: 150.000,00 zł. Trwają prace komisji przetargowej

Odebrano zadania

 • 8 listopada dokonano odbioru końcowego zadania „Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w Idzikowicach wraz z budową dróg dojazdowych”.
 • Budowa siłowni zewnętrznej w Giełzowie.
 • Budowa siłowni zewnętrznej w Trzebinie.

Inwestycje w realizacji

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Werówce – zakończono I etap.
 • Przebudowa ulicy Stawowej w Drzewicy.
 • Przebudowa drogi gminnej w kierunku PKP w Idzikowicach.
 • Wymiana dachu na budynku komunalnym przy Placu Narutowicza w Drzewicy.
 • Przebudowa parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Drzewicy.
 • Budowa parkingu przy Ośrodku Sportów Wodnych w Drzewicy.
 • Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Drzewicy.
 • Przebudowa drogi gminnej w Dąbrówce (do lasu).
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dawnego GERLACHA.

 

W bloku głosowań radni przyjęli osiem uchwał w sprawach:

* obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

* obniżenia średniej ceny 1m3 drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2020

* ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

* zwolnienia z podatku od nieruchomości

* zmian w Uchwale Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzewica w ramach pomocy de minimis

* określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

* powołania Koordynatora wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy

* zatwierdzenia zmian w Programie Rewitalizacji Gminy Drzewica na lata 2016-2022 przyjętym Uchwałą Nr XXIII/185/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 21 grudnia 2016 roku i przyjęcia tekstu jednolitego tego Programu.

Sesję zakończyły wolne wnioski i sprawy różne.

Obszerne informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy również do obejrzenia sesji on-line pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=BLQlDzumXNg