Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 7 lipca 2020
Imieniny: Estery, Kiry i Rudolfa
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

08.11.2019
Dnia 14 listopada 2019 roku ( tj. czwartek ) o godz. 9.00 odbędzie się  XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY. Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 1m3 drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzewica w ramach pomocy de minimis.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Koordynatora wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Programie Rewitalizacji Gminy Drzewica na lata 2016-2022 przyjętym Uchwałą Nr XXIII/185/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 21 grudnia 2016 roku i przyjęcia tekstu jednolitego tego Programu.
 13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.