Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 30 marca 2023
Imieniny: Amelii, Dobromira i Leonarda
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

26.04.2022

Dnia 28 kwietnia 2022 roku (tj.czwartek) o godz. 10.00  odbędzie się XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji z 30.03.2022 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 30.03.2022 r. do 28.04.2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022 - 2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/143/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu obejmującego fragmenty obrębów Drzewica, Dąbrówka, Werówka i Strzyżów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzewica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Drzewica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie niełączenia klas w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Brzustowcu.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi".
 13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.