Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 25 listopada 2020
Imieniny: Elżbiety, Katarzyny i Klemensa
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XLVI Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

08.11.2018
Dnia 14 listopada 2018 roku (tj. środa) o godz. 10.00 odbędzie się XLVI SESJĘ RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków , interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiarupodatku rolnego na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny 1m3 drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Drzewica w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Dziennego Domu ,,Senior” + w Drzewicy.
 14. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 15. Informacja z Urzędu Skarbowego w Opocznie i w Przysusze dot. analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników.
 16. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.