Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Bernarda, Biruty i Erwina
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

26.08.2022
Dnia 31 sierpnia 2022 roku (tj.środa) o godz. 10.00  odbędzie się XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji z 29.06.2022 r. i 13.07.2022 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 29.06.2022 r. do 31.08.2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022 - 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/328/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom, ratownikom ochotniczych straży pożarnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia PomagaMY.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca na prowadzenie targowiska miejskiego i ustalenia Regulaminu targowiska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzewica na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drzewica na rok szkolny 2022/2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
 15. Wolne wnioski, sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad sesji.