Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

24.02.2022
Dnia 02 marca 2022 roku (tj.środa) o godz. 10.00  odbędzie się XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji z 26.01.2022 r. i 27.01.2022 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 27.01.2022 r. do 02.03.2022 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022 - 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia przez Radę Miejską w Drzewicy uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania maseczek, kwarantann i szczepień.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Drzewicy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok na terenie Gminy Drzewica.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drzewica w roku 2022.
 16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Drzewica w 2021 roku.
 17. Wolne wnioski, sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.