Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 20 stycznia 2021
Imieniny: Fabiana, Miły i Sebastiana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XLII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

30.08.201830 sierpnia 2018 r. odbyła się XLII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Posiedzenie rozpoczęło się od zwyczajowego sprawozdania z działalności międzysesyjnej  Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy. Do najważniejszych informacji inwestycyjnych działalności Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy należą:

1.      Przeprowadzono zapytania ofertowe:

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dostawa i montaż 490 instalacji solarnych. W wyznaczonym terminie złożono dwie oferty

- na budowę skweru drzewickich olimpijczyków. W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę,

- na przebudowę pomnika w Parku w Drzewicy. W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę.

2.      Ogłoszono zapytania ofertowe:

- na budowę boiska w miejscowości Żardki. Termin składania ofert: 06.09.2018 r.,

- na budowę parkingu przy Placu Kościuszki w Drzewicy. Termin składania ofert: 06.09.2018 r.,

- na przebudowę pomnika w parku w Drzewicy. Termin składania ofert: 06.09.2018 r.

3.      Zawarto umowy:

- na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na Osiedlu Mieszka I w Drzewicy” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 r. termin Realizacji: 31.08.2018 r.,

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji dostawa i motaż 490 instalacji solarnych w ramach programu „ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych”. Termin realizacji: 15.11.2018 r.,

- na realizację zadania pn. budowa skweru drzewickich olimpijczyków. Termin realizacji zadania: 28.09.2018 r.,

- na realizację zadania pn. ‘Przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu (smugi)”. Termin realizacji: 28.09.2018 r.

4.      Inwestycje w realizacji:

- przebudowa drogi gminnej w Domasznie – etap II,

- budowa świetlicy wiejskiej w Jelni,

- ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych,

- przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy,

- przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej,

- przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Braci Kobylańskich – utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +,

- budowa placu zabaw – budżet obywatelski,

- wykonanie odwodnienia drogowego w Trzebinie,

- przebudowa drogi Nr 3111E w Radzicach Dużych obok boiska.

5.      Inwestycje w przygotowaniu:

- budowa oświetlenia drogowego: ul. Hubala, Trzebina, Idzikowice, Zakościele,

- budowa świetlicy wiejskiej w Werówce.

 

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy i Miasta Drzewica na rok 2018,

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i miasta Drzewica do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- zmian uchwały nr XVIII/157/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela.

W celu uzyskania obszernych informacji na temat inwestycji oraz uchwał Rady Gminy i Miasta Drzewica zapraszamy na http://www.bip.drzewica.pl/.