Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 20 stycznia 2021
Imieniny: Fabiana, Miły i Sebastiana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XLII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

29.08.2018
Dnia 30 sierpnia 2018 roku o godz. 9.00 odbędzie się  XLII  SESJA RADY GMINY I MIASTA  W  DRZEWICY. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
 9. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.