Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XL Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

22.11.2021





Dnia 25 listopada 2021 roku (tj.czwartek) o godz. 10.00  odbędzie się XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porzadku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji z 30.09.2021 r. i 14.10.2021 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 30.09.2021 r. do 25.11.2021 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 1m3 drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna."
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzewica".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 13. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 14. Informacja z Urzędów Skarbowych w Opocznie i w Przysusze dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majatkowych.
 15. Wolne wnioski, sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad sesji.