Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 9 sierpnia 2022
Imieniny: Klary, Romana i Rozyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XIX Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

12.03.2020
Dnia 18 marca 2020 roku ( tj. środa ) o godz. 10.00 odbędzie się  XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020 – 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2020 roku”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok na terenie Gminy Drzewica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2019 rok.
 13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.