Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 6 marca 2021
Imieniny: Jordana, Marcina i Róży
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XIX Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

25.08.2016

W dniu 24 sierpnia 2016 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

Po przyjęciu porządku obrad Burmistrz złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Następnie podjęto niżej wymienione uchwały:

 - w sprawie zmian w budżecie.

- w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2016-2020.

- w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Drzewica Spółkom Wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

- w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

- w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych na lata 2016-2018.

Ponadto podczas sesji na podstawie art. 36 a ust 1,13 i 14 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 46/2016 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22 sierpnia 2016r, wręczone zostały akty powierzenia stanowiska dyrektora trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica na okres od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2021r. Akt powierzenia otrzymały: Pani Anna Jakubczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzikowicach, Pani Renata Smolarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy oraz Pani Dorota Zaręba – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domasznie.

Miłym akcentem było podziękowanie zarządu Stowarzyszenia Pomagamy Zwierzętom złożone na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica, za wsparcie statutowej działalności stowarzyszenia oraz postawę i otwarte serce na los zwierząt. W ramach podziękowania Burmistrz Janusz Reszelewski otrzymał pamiątkowy dyplom oraz medal.