Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 4 marca 2021
Imieniny: Adrianny, Kazimierza i Wacława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XIX Sesja Rady Gminy i Miasta W Drzewicy

19.08.2016

Dnia 24 sierpnia 2016 roku ( tj. środa) o godz. 10.00.                  

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2016-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy Spółkom Wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych na lata 2016-2018.
 11. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad sesji.