Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XIV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

31.10.2019
W środę, 30 października 2019 roku odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Radni przyjęli sześć uchwał, m.in. zatwierdzając statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Drzewicy - dotychczasowej Biblioteki Samorządowej Gminy i Miasta Drzewica. Zapoznali się także z realizacją zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.  

 

W pierwszej części posiedzenia sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Janusz Reszelewski. Jak zawsze informacja obejmowała m.in. kwestie inwestycyjne:

 

Przeprowadzono przetargi

W dniu 4 października 2019r przeprowadzono przetarg na  „Przebudowę parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Drzewicy.”

 

W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty.

Cena oferty najtańszej :     324.170,24 zł

Cena oferty najdroższej :   442.214,46 zł

Wykonawca : TIT BRUK Tomasz Knopik z Nowego Miasta

 

W dniu 4 września 2019r przeprowadzono przetarg na  „Budowę parkingu przy ośrodku sportów wodnych”

W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert.

Cena oferty najtańszej :     101.958,45 zł

Cena oferty najdroższej :   149.179,07 zł

Wykonawca : P.H.U. MARBRUK Marcin Jakubczyk z Przysuchy.

 

W dniu 21 października  2019r przeprowadzono przetarg na  „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie dawnego GERLACHA”

W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty.

Cena oferty najtańszej :     215.864,99 zł

Cena oferty najdroższej :   399.455,38 zł

Wykonawca : CERAMIKA SERWIS z Opoczna.

 

Przeprowadzono zapytania ofertowe.

 

W dniu 30 września przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego w sezonie 2019/2020.

Złożono 2 oferty.

Cena (wskaźnik) oferty najtańszej :   0,9510

Cena (wskaźnik) oferty najdroższej : 0,9670

Wykonawca : PETROJET z Pionek.

 

W dniu 2 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Przebudowę dachu na Placu Narutowicza w Drzewicy.”

Złożono 1 ofertę.

Cena oferty :   75.338,24 zł

Wykonawca : ŁODZIAK z Drzewicy.

 

W dniu 10 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020.”

Zadanie 1

Drogi gminne w miejscowościach : Idzikowice, Brzuza, Giełzów, Radzice Małe, Trzebina, Radzice Duże, Werówka i Świerczyna.

Wpłynęła 1 oferta.

Cena za 1 h pracy : 108,00 zł brutto  (72,90 zł brutto  w roku ubiegłym).

Wykonawca : Usługi Rolnicze Michał Karkowski, Werówka 36

 

Zadanie 2

Drogi gminne w miejscowościach : Brzustowiec, Krzczonów, Jelnia  i Strzyżów.

Wpłynęła 1 oferta.

Cena za 1 h pracy : 108,00 zł brutto  (81,00 zł brutto  w roku ubiegłym).

Wykonawca : Usługi Rolnicze Michał Karkowski, Werówka 36

 

Zadanie 3

Drogi gminne w miejscowościach : Domaszno, Żardki i Zakościele.

Wpłynęła 1 oferta.

Cena za 1 h pracy : 108,00 zł brutto  (81,00 zł brutto  w roku ubiegłym).

Wykonawca : Usługi Rolnicze Michał Karkowski, Werówka 36

 

Zadanie 4

Ulice w mieście oraz drogi gminne w miejscowości Dąbrówka.

Wpłynęły 2 oferty.

Cena za 1 h pracy : 81,00 zł brutto  ( w tamtym roku 91,8 zł brutto).

Posypywanie mieszanką ulic i dróg za 1h 216 zł brutto ( rok temu 183,6 zł), mieszanka piaskowo-solna cena brutto za 1 tonę 282,9 zł (rok temu 233,7 zł )

Wykonawca : P.P.H.U. B.Kaśkiewicz, Mroczków Gościnny

 

W dniu 16 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Przebudowę drogi w miejscowości Dąbrówka”

Złożono 1 ofertę.

Cena  oferty  :  106.338,86 zł

Wykonawca : PRD ZASKÓRSKI I Wspólnicy z Gielniowa

 

W dniu 16 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Budowę chodnika przy ulicy Szkolnej w Drzewicy”

Złożono 2 oferty.

Cena oferty najtańszej :  67.693,64 zł

Cena oferty najdroższej: 78.430,93 zł

Wykonawca : PRD ZASKÓRSKI I Wspólnicy z Gielniowa

 

Odebrano zadania

W dniu 7 października odebrano zadania pn „Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy – etap II budowa dróg dojazdowych i chodników”.

W dniu 15 października odebrano zadanie pn „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaszno – etap III.”

 

Przetargi w przygotowaniu

Budowa placu zabaw na skale – Budżet Obywatelski.

 

Inwestycje w realizacji

Budowa świetlicy wiejskiej w Werówce.

Przebudowa ulicy Stawowej w Drzewicy.

Przebudowa drogi gminnej w kierunku PKP w Idzikowicach.

Budowa siłowni zewnętrznej w Giełzowie.

Budowa siłowni zewnętrznej w Trzebinie.

Wymiana dachu na budynku komunalnym przy Placu Narutowicza w Drzewicy.

Przebudowa parkingu za budynkiem urzędu miejskiego w Drzewicy

 

W bloku głosowań Rada jednogłośnie przyjęła sześć uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego (na odtworzenie rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 3141E w miejscowości Giełzów)
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego (na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie)
  • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drzewica
  • zatwierdzenia zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzewica przyjętym Uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 lutego 2015 roku i przyjęcia tekstu jednolitego tego Planu
  • nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Drzewicy.

Radni i inni uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. Obszerne sprawozdanie, mające formę prezentacji multimedialnej, przedstawiła Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Drzewicy Agnieszka Kopytowska. Z kolei Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Wiktorowicz zaprezentowała informacje z Urzędu Skarbowego w Opocznie i Urzędu Skarbowego w Przysusze na temat analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

Sesję zakończyły wolne wnioski i dyskusje w sprawach różnych.

Obszerne informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy również do obejrzenia sesji on-line pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=VAYxZArMQYA