Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XIV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

25.10.2019
Dnia 30 października 2019 roku ( tj. środa ) o godz. 10.00 odbędzie się  XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.   

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drzewica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  Drzewica przyjętym Uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 lutego 2015 roku i przyjęcia tekstu jednolitego tego Planu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Drzewicy.
 11. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 12. .Informacja z Urzędu Skarbowego w Opocznie i w Przysusze dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników.
 13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.