Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 31 maja 2020
Imieniny: Anieli, Feliksa i Kamili
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

29.12.2015

Dnia 31 grudnia  2015 roku ( tj. czwartek ) o godz. 8.30  odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy .                   

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2015-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzewica w ramach pomocy de minimis.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/93/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Trzebina.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Drzewica przyjętym Uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 lutego 2015 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Drzewicy przy ulicy Sosnowej stanowiącej mienie komunalne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia  ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Drzewica na lata 2016-2022”.
 16. Zaopiniowanie planów pracy komisji na I półrocze 2016 roku.
 17. Informacja dot. funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej na terenie Gminy Drzewica.
 18. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad sesji.