Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 5 czerwca 2020
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XII Sesja Rady Miejskiej

27.08.2019
Dnia 30 sierpnia 2019 roku (tj. piątek) o godz.10.00 odbędzie się XII  SESJA RADY  MIEJSKIEJ  W  DRZEWICY.            

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przyjęcie protokółów  z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2019 – 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Drzewica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ,,Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica”, uchwalonym uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXXVIII/292/2018 w dniu 19 kwietnia 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Drzewickich Grantów Oświatowych, uchwalonych uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXI/169/2016 w dniu 29 września 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania w Gminie Drzewica, w tym nauczycieli będących emerytami, rencistami i na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie budowy drogi w Strzyżowie.
 13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.