Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 1 grudnia 2023
Imieniny: Blanki, Edmunda i Eligiusza
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Wsparcie dla chorujących na Alzheimera i choroby otępienne

24.08.2022
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drzewicy prowadzi rekrutację uczestników zadania publicznego pt. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych na terenie Województwa Łódzkiego” współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego.

W ramach zadania można ubiegać się o pomoc w formie świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych udzielanych przez: rehabilitanta, pielęgniarkę, opiekuna.

Uczestnikami zadania może być 10 mieszkańców Gminy Drzewica znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu wskazanego w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079) chorujących na Alzheimera lub inne choroby otępienne. Za grupę osób najbardziej potrzebujących, do której będzie skierowana pomoc, uznaje się w szczególności osoby samotne, osoby starsze oraz osoby, których dochód w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079) nie przekracza 100%.

Z pomocy nie mogą skorzystać osoby, które objęte są usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy oraz Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Podstawą do przyznania pomocy w ramach zadania jest wniosek potwierdzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę objęcia pomocą w formie świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych.

Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy. Telefony kontaktowe: 48 375 79 84, 48 375 79 85, 48 375 67 96, 48 375 79 17.