Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Wiosenne porządki w Gminie Drzewica

11.04.2024

Drodzy Mieszkańcy,

Samorząd Gminy Drzewica przez cały rok angażuje się w utrzymanie porządku i czystości przestrzeni publicznej, organizując różnego rodzaju działania proekologiczne i współpracując w tym zakresie z Sołectwami oraz Mieszkańcami. Ważnym wydarzeniem w kalendarzu wiosennych porządków w naszej Gminie jest akcja sprzątania przestrzeni publicznych „Czysta Drzewica”, która w tym roku odbędzie się w dniach 15-20 kwietnia 2024. Przedsięwzięcie polega na porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych, poboczy dróg gminnych oraz innych miejsc wymagających porządkowania.

Utrzymanie porządku i czystości jest nie tylko obowiązkiem każdej gminy, ale również jej mieszkańców, którzy są właścicielami położonych na jej terenie nieruchomości. Każdy właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie swojej nieruchomości. Kwestie w tym zakresie reguluje m.in. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzewica przyjęty uchwałą nr LVII/398/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 30 marca 2023r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023r. poz. 3402).

Wiosna to najlepszy czas na porządki, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich Mieszkańców i właścicieli nieruchomości do włączenia się w wiosenne działania porządkowe i zadbania o swoje otoczenie, szczególnie na terenie swoich prywatnych posesji i działek, ale także na terenach przyległych do nich, tj. skwerów, lasów, rowów, poboczy, itd.

Pamiętajmy, że w ramach systemu gospodarowania odpadami nie ma wskazanych limitów, dotyczących ilości wystawianych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Ponadto, zebrane na naszych posesjach bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie poprzez ich kompostowanie.

Zweryfikujmy także wyposażenie swoich nieruchomości w miejsca i urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, które powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pozbywajmy się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami, korzystając z usług firm świadczących usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Drzewica.

Okres wiosenny to również dobra okazja by zadbać o bezpieczeństwo na drogach. Na prywatnych posesjach, rosną krzewy i drzewa, które nie powinny zasłaniać znaków drogowych, tablic informacyjnych czy też oświetlenia ulicznego. Istotne jest wykonywanie prac pielęgnacyjnych przez właścicieli takich terenów, by niedostateczna widoczność nie prowadziła do pogorszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podejmując działania porządkowe możemy pokazać, że los środowiska naturalnego i estetyka naszych posesji nie są nam obojętne. Dbałość o naturę oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy jest wspólną sprawą i stanowi ważny aspekt budowania świadomości ekologicznej.

Powinno zależeć nam wszystkim, aby Gmina Drzewica była utrzymana w należytym ładzie i porządku a jej Mieszkańcy wykazywali dbałość o środowisko naturalne. Pamiętajmy, że stan otoczenia zależy głównie od postawy nas samych.