Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 4 grudnia 2020
Imieniny: Barbary, Hieronima i Krystiana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

V Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

07.03.2019

Dnia 12 marca 2019 roku ( tj. wtorek ) o godz. 10.00 odbędzie się  V SESJA RADY  GMINY I MIASTA  W  DRZEWICY.    

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta w Drzewicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 9. Informacja z działalności WTZ w Drzewicy.
 10. Wolne wnioski, sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.