Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Adolfiny, Odetty i Wacława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

UTW i CAL w Drzewicy z umowami na realizację zadań publicznych

25.05.2023
W Urzędzie Miejskim w Drzewicy odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację zadań publicznych na 2023 rok w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Umowy z Gminą Drzewica podpisały Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy.

Zlecenie realizacji zadań publicznych odbyło się w formie konkursowej. Rodzaj zadań obejmował swoim zakresem działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Na realizację tych zadań w 2023 roku przeznaczono z budżetu Gminy Drzewica 98.000,00 zł.

Jako realizatorów zadań z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym wyłoniono:

  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy, który realizować będzie zadanie pn. „Wspieranie działań UTW w Drzewicy”;
  • Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy, które zrealizuje zadanie pn. „Aktywizacja środowiska osób w wieku emerytalnym”.

Realizatorem zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej pn. „Poczuj pasję do Drzewicy” zostało Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy.

Podpisanie umów odbyło się w czwartek, 25 maja 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy. Ze strony gminnego samorządu podpisy pod umowami złożyli Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski i Skarbnik Gminy Irena Jóźwicka. Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowały Prezes Irena Kwiecień oraz Wiceprezes Anna Reszelewska, zaś Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy reprezentowała Prezes Edyta Bartos.