Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Uroczyste nadanie sztandaru szkole w Radzicach Dużych

20.02.2023
Data 18 lutego 2023 roku zapisze się złotymi zgłoskami w dziejach Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych. Tego dnia nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie pierwszego w historii szkoły sztandaru. Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu lokalnej społeczności, która wykazała się hojnością podczas zbiórek przeprowadzonych w latach 2020-2022.

Doniosłe uroczystości odbyły się w przeddzień 550. rocznicy urodzin wielkiego polskiego astronoma oraz 50 lat od nadania imienia szkole, nawiązując jednocześnie do obchodów Roku Mikołaja Kopernika i Dnia Nauki Polskiej. Stanowiły wielkie święto całej lokalnej społeczności. Oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli zgromadziły bardzo liczną grupę gości na czele z przedstawicielami duchowieństwa, Parlamentu, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty w Łodzi, gminnymi i powiatowymi władzami samorządowymi oraz lokalnymi liderami. Nie zabrakło byłych dyrektorów i wicedyrektorów, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji radzickiej szkoły.

Poświecenie przez biskupa

Pierwsza część sobotnich uroczystości miała miejsce w kościele parafialnym w Radzicach, gdzie została odprawiona koncelebrowana msza święta pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Radomskiej, ks. bpa Marka Solarczyka. Podczas nabożeństwa w intencji społeczności szkolnej bp Solarczyk wygłosił homilię oraz dokonał poświęcenia sztandaru szkoły.

Mszę świętą koncelebrowali także absolwent szkoły, ks. Bolesław Jakubczyk ze zgromadzenia ojców filipinów oraz pierwszy wikariusz radzickiej parafii, obecnie Dyrektor Domu Księży Seniorów w Radomiu ks. Krzysztof Kania przy asyście Proboszcza Parafii w Radzicach, wielkiego przyjaciela szkoły ks. Janusza Barnasia i Proboszcza Parafii w Drzewicy ks. kan. Adama Płuciennika.

Per aspera ad astra

Z kościoła obchody przeniosły się do budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. Przebiegały w bardzo podniosłej atmosferze według profesjonalnie przygotowanego programu. Przyświecało im motto „Per aspera ad astra” - „Przez trudności do gwiazd”.

Po powitaniu zebranych przez Dyrektor Małgorzatę Wawrzyńczak–Pawul oraz przedstawieniu historii placówki przez nauczycielkę Barbarę Rogulską nastąpiła główna ceremonia uroczystości.

Przekazanie i ślubowanie

Przedstawiciele Rady Rodziców na czele z Przewodniczącą Bernardą Kardas-Barul przekazali sztandar Dyrektor Małgorzacie Wawrzyńczak-Pawul. Ta zaś dokonała przekazania sztandaru uczniom. - Niech motto „Per aspera ad astra” prowadzi Was ku coraz lepszej przyszłości. Niech sztandar zawsze będzie symbolem Waszej wierności, godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru – zaznaczyła.

W imieniu uczniów Filip Żak przyrzekł otaczać sztandar czcią oraz dbać o to, aby właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, miejscowości i Ojczyzny.

Dopełnieniem ceremonii było ślubowanie na sztandar, złożone przez przewodniczących klas I-VIII. Uczniowie ślubowali: „uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi - wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność – strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły – z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, miejscowości i Ojczyzny”.

Hymn po prezentacji

Po ślubowaniu nastąpiła prezentacja sztandaru. Jak zaznaczyła prowadząca galę nauczycielka Katarzyna Czarnecka, projekt sztandaru jest unikatowy, ponieważ powstał w oparciu o logo szkoły, które zostało wybrane w wyniku ogłoszonego w tym celu szkolnego konkursu. Jego autorem jest absolwent szkoły Jakub Długosz. 

Wymiary sztandaru to 100 x 105 cm. Lewa strona przedstawia popiersie Mikołaja Kopernika w zapisanej  otwartej księdze. Obok głowy wybitnego astronoma i twórcy teorii heliocentrycznej na tle jasnego, błękitnego nieba znajduje się Słońce,  którego rzeczywiste miejsce i rola w Układzie Słonecznym zostały przez Kopernika na nowo określone. Powyżej księgi znajduje się nocne rozgwieżdżone niebo, a także jeden symboliczny przyrząd wybitnego  astronoma. Gwiazdy wypływają niejako strumieniem z otwartej księgi i unoszą się ku górze. Przenikają do otaczającego cały obraz łacińskiego napisu: PER ASPERA AD ASTRA.

Dominującym elementem prawej strony jest proporcjonalna do wymiarów sztandaru tarcza herbowa o wysokości 65 cm, która pięknie eksponuje nasze polskie godło państwowe - jasnosrebrnego szlachetnego orła na czerwonym tle. Całości prawej strony dopełnia delikatnie połyskliwy,  złoty, atłasowy odcień tkaniny zamknięty liniaturowym obramowaniem w mocniejszym kolorze złota.

Przed wyprowadzeniem sztandaru nastąpił kolejny historyczny moment. Uczniowie po raz pierwszy odśpiewali wspólnie nową pieśń - hymn szkoły napisany specjalnie na tę okazję. Autorem słów jest Barbara Kaszuba – nauczycielka historii  i przedmiotów artystycznych, natomiast melodia nawiązuje do znanej  lokalnej pieśni „Ziemia Opoczyńska”.

O życiu Kopernika

Bardzo ciekawa była także część artystyczna, obrazująca kilka kluczowych scen z życia Mikołaja Kopernika, m.in. dzieciństwo w Toruniu, naukę w Akademii Krakowskiej, obronę Olsztyna w 1520 r., rozważania dotyczące ekonomii i finansów oraz spisanie teorii heliocentrycznej. Za te różnorodne i efektowne prezentacje szkolni artyści otrzymali gorące brawa od publiczności.

Gratulacje i życzenia

Po występach przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia. Z podziękowaniami, gratulacjami i życzeniami dla całej społeczności szkolnej pospieszyli: Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN Tomasz Głowacki - reprezentujący Ministra Edukacji i Nauki prof.  Przemysława Czarnka, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Senatora RP Rafał Ambrozik, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Trzaskacz - reprezentującego Łódzkiego Kuratora Oświaty, radne Rady Powiatu w Opocznie Grażyna Wójcik i Maria Witkowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drzewicy Dorota Wiktorowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy Małgorzata Kuchenbecker, ks. Bolesław Jakubczyk oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Alina Szymańska i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Drzewicy Urszula Kalużna. Wyjątkowym prezentem dla szkoły okazał  się lewitujący globus magnetyczny ze spodkiem, przekazany przez Burmistrza Drzewicy.

Podziękowania i pamiątki

Był też czas na podziękowania za wyjątkową aktywność i ofiarność, które  przyczyniły się do sukcesu zbiórek na sztandar. Oficjalne wyróżnienia otrzymali m.in. Burmistrz Janusz Reszelewski i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drzewicy Dorota Wiktorowicz. Dyrektor szkoły podziękowała także wszystkim zaangażowanym w organizację tej jakże udanej uroczystości. Goście spoza Gminy Drzewica mogli liczyć na okolicznościowe upominki. Gala zakończyła się wspólną fotografią, po której wszyscy obecni zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i na część kulinarną.

Podczas zwiedzania nastąpiła jeszcze jedna ceremonia. Goście dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej uroczystość nadania sztandaru szkole. Pamiątka znajduje się w holu obok portretu Mikołaja Kopernika.

Chętni mogli obejrzeć fotokronikę szkoły, odwiedzić  stoisko reklamowe m.in. z pamiątkowym stemplem z uroczystości oraz zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem Kopernikiem, w postać którego wcielił się jeden z uczniów. A już opuszczając mury szkoły mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej.

Obszerną galerię zdjęć zamieszczamy na facebookowym profilu Gminy Drzewica.