Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 14 sierpnia 2022
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana i Selmy
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drzewicy podpisana

13.04.2022
W środę, 13 kwietnia 2022 roku odbyło się podpisanie umowy na wykonanie „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drzewicy” – największej gminnej inwestycji ostatnich lat. Wartość zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład to prawie 13 mln zł.

Inwestycja przy ulicy Słowackiego w Drzewicy obejmie rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym. W zakresie procesu oczyszczania mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 932 m3/d do 1255 m3/d. Zapewni to wysokie standardy jakości oczyszczonych ścieków.

Zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie robót polegających zarówno na budowie nowych, jak i przebudowie istniejących obiektów oczyszczalni.

Jeśli chodzi o nowe obiekty, wybudowane zostaną: komora rozdzielcza, zbiornik retencyjno-uśredniający, biologiczny reaktor wielofunkcyjny, budynek stacji dmuchaw, zbiornik osadu nadmiernego, budynek skratek i piasku, elektrownia fotowoltaiczna, dwie komory pomiarowe, filtr powietrza i pompownia wody technicznej.

Z kolei do przebudowy zaplanowano: biologiczny reaktor wielofunkcyjny, stację dmuchaw, zbiornik retencyjny ścieków własnych, budynek wielofunkcyjny (część obsługową, agregatornię i stację odwadniania osadu), magazyn osadu pod wiatą oraz komorę pomiarową ścieków oczyszczonych.

Plany zakładają również budowę uzupełniającej sieci międzyobiektowych przewodów technologicznych, elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatycznej oraz rozbudowę wewnętrznych dróg i chodników.

Ta potężna inwestycja będzie wykonana przez firmę Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk Górnych. Spółka z Województwa Śląskiego wygrała gminny przetarg, oferując cenę w wysokości 12.882.648,87 zł oraz 60-miesięczną gwarancję.

Podpisanie umowy na realizację zadania odbyło się 13 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy. Ze strony gminnego samorządu podpisy pod umową złożyli Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski i Skarbnik Gminy Irena Jóźwicka, natomiast Zarząd spółki Miko-Tech reprezentowali Prezes Piotr Zwardoń i Wiceprezes Dariusz Bajor.

Po podpisaniu umowy wykonawca przygotowuje się do przejęcia placu budowy. Na zrealizowanie całego zamówienia będzie miał 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W tym terminie musi zakończyć roboty budowlane, przeprowadzić rozruch technologiczny oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie oraz pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków.

Dodajmy, że „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy” została objęta dofinansowaniem w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Gminny samorząd otrzymał z budżetu państwa 12.350.000 zł. To największe dofinansowanie z Polskiego Ładu w Powiecie Opoczyńskim, a zarazem największa jednostkowa kwota wsparcia w historii Gminy Drzewica pozyskana na realizację inwestycji infrastrukturalnej.

- Wszystkim, którzy wspierali Gminę Drzewica w pozyskaniu tak znacznych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Parlamentarzystów – Posła Roberta Telusa, Posła Grzegorza Wojciechowskiego oraz Senatora Rafała Ambrozika – zaznacza Burmistrz Janusz Reszelewski.

Warto również podkreślić, że Gmina Drzewica jest jednym z niewielu samorządów w skali kraju, które właściwie oszacowały koszty realizacji zadania dofinansowanego z Polskiego Ładu, dzięki czemu pozyskane wsparcie rządowe pozwoli na wykonanie inwestycji bez zwiększania wkładu własnego.