Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 23 października 2020
Imieniny: Edwarda, Marleny i Seweryna
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

TRWA NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

19.04.2018

Komisarz Wyborczy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach informuje, iż do dnia 16 kwietnia 2018 roku liczba zgłoszonych kandydatów na urzędnika wyborczego jest niewystarczająca. W związku z powyższym występuję o zgłaszanie się brakującej liczby kandydatów do dnia 24 kwietnia 2018 r. w gminach: gm. Drzewica – 1, gm. Opoczno – 2, gm. Paradyż – 1, gm. Poświętne -1, gm. Sławno – 1.

O funkcję urzędnika wyborczego mogą ubiegać się osoby, które pracują w administracji rządowej lub samorządowej, albo zatrudnione w podległych lub nadzorowanych przez nie jednostkach, posiadające wykształcenie wyższe, doświadczenie w organizowaniu wyborów oraz innych zadań, w których niezbędna jest znajomość Kodeksu wyborczego.

Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i jest ujęty w rejestrze wyborców. To oznacza, że urzędnikiem wyborczym nie może być tam gdzie mieszka.

Osoba, która chce być urzędnikiem wyborczym może podać kilka gmin,  w których chciałaby pełnić tę funkcję.

Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego może zostać przesłane do Delegatury pocztą elektroniczną na adres: ski-biuro@kbw.gov.pl, jednakże w ciągu 7 dni muszą zostać dosłane dokumenty „papierowe” na adres: Delegatura KBW w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96 – 100 Skierniewice.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na urzędników wyborczych znajdują się na stronach internetowych Delegatur Krajowego Biura Wyborczego.