Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 4 grudnia 2020
Imieniny: Barbary, Hieronima i Krystiana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Szkolenia dla mieszkańców Gminy Drzewica

09.10.2018
Gmina i Miasto Drzewica uzyskała dofinansowanie w kwocie 149.500 zł w projekcie grantowym pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO O NUMERZE: POPC.03.01.00-00-0073/18 WSPÓLFINANSOWANYM Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Celem projektu jest:

  1. Zwiększenie popytu na nowe TIK oraz ich zastosowania przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia.
  2. Podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z TIK, w tym Internetu.
  3. Zwiększenie świadomości korzyści płynących z korzystania z nowych TIK w życiu zawodowym oraz osobistym wśród uczestników.

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w modułach szkoleniowych:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Rolnik w sieci

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne oraz umiejętności korzystania z usług publicznych w sieci. Projekt skierowany jest do 267 mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Drzewica w  wieku powyżej 25 lat. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 12 laptopów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019r.

Projektem objęci zostaną mieszkańcy wszystkich miejscowości  z terenu Gminy i Miasta Drzewica.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.