Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Sześć uchwał na sesji w Drzewicy

25.05.2023
W czwartek, 25 maja 2023 roku odbyła się pięćdziesiąta dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Efektem posiedzenia jest sześć uchwał. Radni wprowadzili do budżetu nowe zadania inwestycyjne i zatwierdzili przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drzewica.

Pierwsza część obrad przebiegała pod znakiem sprawozdania z działalności międzysesyjnej, które przedstawił Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. Obszerna informacja obejmowała okres od 27 kwietnia do 25 maja 2023 roku. Jej integralnym elementem był raport inwestycyjny:

Przeprowadzono przetargi

* 27 kwietnia br. przeprowadzono przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzicach Dużych. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Oferowana cena: 1.207.500,00 zł. W celu zawarcia umowy należy zwiększyć budżet na to zadanie.

* 9 maja br. przeprowadzono przetarg na „Przebudowę drogi gminnej (Pl. Wolności - Pl. Kościuszki – ul. Br. Kobylańskich)”. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Oferowana cena: 3.551.403,78 zł. W celu zawarcia umowy należy zwiększyć budżet na to zadanie.

Trwa realizacja zadań

* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy. Wykonywane są próbne rozruchy oraz wszczęto procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

* Roboty budowlane związane z rozbudową budynku szkoły w Idzikowicach, a także budynku świetlicy w Świerczynie. Zadanie realizowane w ramach  „Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica. (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)” Polski Ład.

* Przekazano place budowy pod wykonanie zadań drogowych z Polskiego Ładu (ul. Błonie, Żardki, Zakościele i Brzustowiec).

* Prace projektowe dla potrzeb wymiany kotłów – 60 gazowych i 48 peletowych.

W przygotowaniu

* Przetarg na budowę budynku socjalnego.

Sześć uchwał

Po sprawozdaniu międzysesyjnym nastąpił blok głosowań. Radni przyjęli jednogłośnie sześć uchwał w sprawach:

* zmiany Uchwały Nr LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzicach Dużych;

* udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego;

* uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miny Drzewica na lata 2023 – 2027;

* zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023;

* wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzewica;

* przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drzewica.

Po uchwałach zebrani wysłuchali sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2022, a także sprawozdania z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 w Gminie Drzewica” za 2022 rok.

Sesję zakończyły dyskusje w wolnych wnioskach i sprawach różnych.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.